За нас

КрасБиВал е строителна компания, която започва дейността си през 2005 г. За повече от 18 години успяхме да затвърдим позициите си в сферата на строителството, като се превърнахме в надежден бизнес партньор и олицетворение на качественото строителство.

Въпреки значителното разширяване на нашата дейност през годините, предоставянето на качествени строителни услуги остава наш приоритет. За нас качественото строителство не се лимитира до избора на надеждни материали. То е също така комбинация от умения и установяване на добри взаимоотношения клиент-изпълнител, така че да се гарантира постигане на отличен краен резултат. Основното ни убеждение е, че реализацията на проекта протича по-гладко и резултатите са много по-добри, когато всички заинтересовани страни си сътрудничат и свободно споделят идеи.

Нашата мисия

Да създадем дългосрочна полза за всички заинтересовани страни - инвеститори, служители, клиенти и доставчици - чрез предоставяне на безопасни и устойчиви строителни и инженерни услуги, като качеството, ефективността и надеждността са на преден план.

Нашите ценности

КОРЕКТНОСТ

Наш основен приоритет е постигането на изключителни резултати. За целта, ние се стремим да бъдем коректни с всички участници в процеса - клиенти, бизнес партньори, проектантски екипи, доставчици на стоки и услуги и всички останали заинтересовани страни.

01

ИНОВАТИВНОСТ

С цел постигане на високи постижения в изпълнението на проекти, ние се стремим непрекъснато да прилагаме креативност, да разширяваме знанията си и да работим за подобряване на уменията на целия екип - от техническия персонал до изпълнителния персонал.

02

ПРОЗРАЧНОСТ

Нашите действия винаги съответстват на нашите думи. Стремим се да бъдем изчерпателни, конкретни и ясни от етап офериране до успешното реализиране на всеки един проект, като в действията си не разчитаме на „дребния шрифт накрая“.

03

Нашият подход

ИДЕИ

Непрекъснато развитие. Винаги готови за откриване на нови възможности.

01

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Благодарение на нашия опитен и висококвалифициран екип имаме възможността да предоставяме интелигентни строителни решения при изпълнението на всеки проект.

02

ДОВЕРИЕ

Изграждане на трайни бизнес партньорства. Директната комуникация и почтеността са в основата на нашата работна етика.

03